Skupina

E-Group je súčasťou väčšej skupiny spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb a produktov v oblasti elektroenergetiky a teplárenstva. Tie zdieľajú spoločné know how a vytvárajú synergiu pri realizácii projektov z oboch segmentov. Rozsah ich komplexných služieb pozostáva najmä z:

 • výstavby a rekonštrukcie rozvodných zariadení všetkých napäťových úrovní
 • výstavby, prevádzky a servisu obnoviteľných zdrojov elektrickej energie
 • výstavby a rekonštrukcia elektrických vedení
 • mera­nia a reg­ulá­cie
 • opravných a servisných prác na elektroenergetických a teplárenských zariadeniach, pok­ládke a montáži nových potrub­ných rozvodov
 • rekonštruk­cie, opráv a servisu na  tech­nick­ých zari­ade­ni­ach ply­nových

Skupina E-group a.s. realizuje projekty aj prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Patria medzi ne napríklad:

 • ROS Energy 1 a. s.
 • ROS Energy 2 a. s.
 • ROS Energy 3 a. s.
 • Eco-steam a. s.
 • GFS a. s.