VEDENIE SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Anton Bielik

Absolvent Slovenská technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ teplárne v Bratislave, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. V súčasnej dobe zastáva pozíciu generálneho riaditeľa E-Group, a.s..
 
 
Podpredseda predstavenstva
Martin Čorba

Je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Pôsobil ako riaditeľ úseku kontrolingu skupiny ČSOB SR a finančný riaditeľ v ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.. V súčasnej dobe je členom riadiacich orgánov v niekoľkých spoločnostiach.