VEDENIE SPOLOČNOSTI

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Anton Bielik

Absolvent Slovenská technickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ teplárne v Bratislave, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. V súčasnej dobe zastáva pozíciu generálneho riaditeľa E-Group, a.s..