Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie patrí medzi základné priority E-Group. Skupina vo všetkých svojich projektoch kladie dôraz na dodržiavanie zásad trvalo udržateľného rozvoja. Pozitívny prístup k životnému prostrediu a k miestnym komunitám je neoddeliteľnou súčasťou jej podnikania.

Princíp zodpovedného podnikania uplatňuje rovnako zásadne vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.