Obnovitelné zdroje

Obnoviteľné zdroje energie efektívne využívajú prírodné zdroje ako slnečné žiarenie, vietor, dážď a teplo, ktoré sú prirodzene obnovované. Technológie obnoviteľných zdrojov energie zahŕňajú slnečnú energiu, energiu vetra, energiu vody, biomasu a biopalivá.

E-Group a.s. má skúsenosti s realizácie projektov  týkajúcich sa solárnej energie, vodných elektrární, veterných elektrární, ale aj využitia biomasy a bioplynu.