Odpadové hospodárstvo

Ľudstvo vytvára odpad, ktorý je prirodzeným zdrojom obnoviteľnej energie. Uskladnenie alebo spracovanie odpadu sa stáva čoraz väčším spoločenským problém, jeho recyklácia a energetické zhodnotenie však ponúka riešenie, ktoré je nielen efektívne, ale aj ohľaduplné k životnému prostrediu.

E-group a.s. realizuje projekty v oblasti odpadového hospodárstva tak, aby boli plne v súlade s dlhodobou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja.