Dodávka zariadení

  • dodávka zariadení pre energetické a teplárenské zariadenia
  • vyhodnocovanie kvality a technologickej vhodnosti jednotlivých komponentov
  • montáž zariadení a odborný dohľad
  • údržba, opravy a prevádzkovanie zariadení