Projekčná činnosť

 • ponukové dokumentácie
 • štúdie stavieb
 • technické zadania stavieb
 • projektové dokumentácie pre územné konanie
 • projektové dokumentácie pre stavebné povolenie
 • projektové dokumentácie pre realizáciu stavieb
 • projekty parametrizácie elektrických ochrán
 • projekty predkomplexného a komplexného vyskúšania
 • vypracovania miestnych prevádzkových predpisov
 • dodávateľské dokumentácie
 • sprievodné technické dokumentácie
 • dokumentácie skutočného vyhotovenia