Skúšky

  • nastavovanie a skúšky energetických zariadení
  • ochrany VN, NN
  • meracie zariadenia
  • uvádzanie do prevádzky
  • funkčné skúšky
  • vyhodnocovanie a protokoly
  • špeciálna diagnostika
  • lokalizácia porúch
  • štatistické merania
  • termovízne merania