Stavebnomontážna činnosť

  • realizácia stavebnomontážnych prác na energetických zariadeniach bez obmedzenia napätia
  • komplexná realizácia stavieb (priemyselné a administratívne budovy, základy, káblové kanály, príjazdové komunikácie, oplotenia, terénne úpravy, zemné práce)
  • výstavba, rekonštrukcia a oprava energetických zariadení bez obmedzenia napätia